لایحه قانونی لغو اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت ها و معافیت های قرار داد وین مصوب ۱۳۵۸ شورای اسلامی انقلاب اسلامی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

لایحه قانونی لغو اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا

در ایران از مصونیت ها و معافیت های قرار داد وین

مصوب 1358 شورای اسلامی انقلاب اسلامی

توضیحات

ماده واحده– قانون مصوب ۲۱ مهر ماه ۱۳۴۳ راجع به اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت ها…