لایحه قانونی لغو اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت ها و معافیت های قرار داد وین مصوب ۱۳۵۸ شورای اسلامی انقلاب اسلامی

1,000,000 ریال

لایحه قانونی لغو اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا

در ایران از مصونیت ها و معافیت های قرار داد وین

مصوب 1358 شورای اسلامی انقلاب اسلامی