لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۰ شورای انقلاب اسلامی

1,000,000 ریال

لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی
مصوب 1358/6/20 شورای انقلاب اسلامی