لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۰ شورای انقلاب اسلامی

۶۹۹,۰۰۰ ریال

لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی
مصوب 1358/6/20 شورای انقلاب اسلامی

توضیحات

‌ماده واحده: کلیه کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون در مراجع قضایی مورد تعقیب قرار گرفته‌اند اعم از این که حکم قطعی درباره آنان صادر شده‌یا نشده باشد حسب مورد از تعقیب یا مجازات معاف خواهند شد و این عفو تأثیر در حقوق…