لایحه قانونی راجع به نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه ها به منظور ایجاد تسهیل در تهیه و توزیع میوه و تره بار فرآورده های کشاورزی مصوب ۱۰/ ۵/ ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی ایران

1,000,000 ریال

لایحه قانونی راجع به نحوه واگذاری

اماکن و میادین و غرفه ها به منظور ایجاد تسهیل در

تهیه و توزیع میوه و تره بار فرآورده های کشاورزی

مصوب 10/ 5/ 1358 شورای انقلاب اسلامی ایران