لایحه قانونی راجع به نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه ها به منظور ایجاد تسهیل در تهیه و توزیع میوه و تره بار فرآورده های کشاورزی مصوب ۱۰/ ۵/ ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی ایران

۶۹۹,۰۰۰ ریال

لایحه قانونی راجع به نحوه واگذاری

اماکن و میادین و غرفه ها به منظور ایجاد تسهیل در

تهیه و توزیع میوه و تره بار فرآورده های کشاورزی

مصوب 10/ 5/ 1358 شورای انقلاب اسلامی ایران

توضیحات

‌ماده واحده – شهرداری تهران می‌ تواند به منظور تسهیل در تهیه و توزیع میوه و تره‌بار و فرآورده‌ های مورد مصرف مردم و کوتاه کردن دست ‌واسطه‌ ها از طریق ایجاد ارتباط مستقیم بین تولیدکنندگان و مصرف‌ کنندگان کلیه اماکن و میادین و غرفه‌ ها که توسط شهرداری ایجاد شده یا بشود به‌ صورت نمایندگی منحصراً به اشخاص حقیقی یا حقوقی تولیدکننده…