لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۲۷/ ۹/ ۱۳۵۸ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 27/ 9/ 1358
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه