لایحه قانونی حفظ امنیت اجتماعی مصوب ۱۳۳۵/۱۲/۲۲ با اصلاحات بعدی به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

لایحه قانونی حفظ امنیت اجتماعی
مصوب 1335/12/22 با اصلاحات بعدی
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه