لایحه قانونی حفظ امنیت اجتماعی مصوب ۱۳۳۵/۱۲/۲۲ با اصلاحات بعدی به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

لایحه قانونی حفظ امنیت اجتماعی
مصوب 1335/12/22 با اصلاحات بعدی
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

ماده ۱ ـ (اصلاحی ۱۳/۱۰/۱۳۴۹) برای حفظ نظم و امنیت عمومی در هر حوزه فرمانداری ‌کمیسیونی به نام (کمیسیون امنیت اجتماعی‌) مرکب از فرماندار ـ رییس دادگاه شهرستان و در صورت نبودن رییس دادگاه شهرستان رییس دادگاه بخش…