لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امناء و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد مصوب ۴/ ۲/ ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی ایران به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امناء و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد مصوب 4/ 2/ 1358 شورای انقلاب اسلامی ایران
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه