لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۴۷ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
مصوب 24/ 12/ 1347
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه