لایحه دفاعیه در خصوص دعوای ابطال معامله فروش خودرو با توجه به رای سابق مبنی بر احراز صحت معامله

۶۹۹,۰۰۰ ریال

لایحه دفاعیه در خصوص دعوای ابطال معامله فروش خودرو با توجه به رای سابق مبنی بر احراز صحت معامله

توضیحات

لایحه دفاعیه در خصوص دعوای ابطال معامله فروش خودرو با توجه به رای سابق مبنی بر احراز صحت معامله