قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/ ۱/ ۱۳۷۶ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
مصوب 17/ 1/ 1376
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

‌ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون کانون های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یک بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان‌ پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون با آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی‌ نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته ‌شدگان اقدام …