قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن مصوب ۳۱/ ۱/ ۱۳۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن
مصوب 31/ 1/ 1320 با اصلاحات و الحاقات بعدی

توضیحات

‌ماده ۱ – هر کس خاک‌ ریز – خاک ‌بر – پل – تونل – دیوار – سد – ابنیه – بالاست تراورس – ریل – پیچ و مهره ریل – اتصالی ریل – علائم خطر-‌تیرهای تلفن و تلگراف و سیم ‌های آن و وسائل نقلیه راه ‌آهن را خراب کند و به طور کلی عملی نماید که موجب خروج قطار …