قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها مصوب ۵/ ۱۰/ ۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها
مصوب 5/ 10/ 1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه