قانون نحوه تأمین بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

۶۹۹,۰۰۰ ریال

حضرت حجة الاسلام والمسلمين جناب آقای سید محمد خاتمی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

طرح نحوه تأمین بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 12 / 2 / 1378 مجلس شورای اسلامی به اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل يك صد و بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.

رئیس جمهور شورای اسلامی- علی اکبر ناطق نوری

توضیحات

قانون نحوه تأمین بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران