قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی مصوب ۲۷/ ۹/ ۱۳۷۰

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی
مصوب 27/ 9/ 1370

توضیحات

ماده ۱ – به منظور کنترل هزینه‌ های غیر ضرور و مبارزه با تجمل‌گرایی در وزارتخانه‌ ها، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداری ها، سازمان ها، بانک ها، ‌شرکت ها و واحدهای مختلف وابسته به قوه مجریه، مقننه و قضائیه و کلیه نهاد های انقلاب اسلامی و تمامی دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ‌ذکر نام است، شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف …