قانون منع خرید و فروش کوپن های کالاهای اساسی مصوب ۲۳/ ۱/ ۱۳۶۷ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون منع خرید و فروش کوپن های کالاهای اساسی مصوب 23/ 1/ 1367
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

ماده ۱ – کلیه کوپن ‌های کالاهای اساسی و سوخت و دیگر کوپن ‌هایی که مایحتاج مردم به وسیله آن تأمین می ‌شود، در حکم اوراق بهادار است و‌ جعل و دخل و تصرف و دزدی و خرید و فروش و سوء استفاده کوپن ‌های مربوط وزارت خانه ‌ها، سازمان‌ …