قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۲/۱/۳۱

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران
در خلیج فارس و دریای عمان
مصوب 1372/1/31

توضیحات

فصل اول – دریای سرزمینی

 ماده ۱– حاکمیت. جمهوری اسلامی ایران خارج از قلمرو خشکی و آب های داخلی و جزایر خود در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان بر  منطقه ای از آب های متصل به خط مبدا که دریای سرزمینی نامیده می شود نیز حاکمیت دارد…