قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب ۲۷/ ۴/ ۱۳۷۲

1,000,000 ریال

قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی
مصوب 27/ 4/ 1372