قانون مربوط به واگذاری منافع و تخلیه اماکن غرف و دکه های واقع در مراکز اقامتی و مراکز سیاحتی و تفریحی تحت نظارت و سرپرستی بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی سازمان ایران گردی و جهان گردی و نیروهای مسلح مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۷۸ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون مربوط به واگذاری منافع و تخلیه اماکن غرف و دکه های واقع در مراکز اقامتی و مراکز سیاحتی و تفریحی تحت نظارت و سرپرستی بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی سازمان ایران گردی و جهان گردی و نیروهای مسلح

مصوب 3/ 12/ 1378

به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

ماده واحده – کلیه اماکن نظیر غرف و دکه‌ ها، تالار ها ، غذاخوری ها و سایر اماکن درآمد زا واقع در مراکز اقامتی ، سیاحتی و تفریحی تحت نظارت‌ و سرپرستی بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، سازمان ایران گردی و جهانگردی…