قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوب ۲/ ۲/ ۱۳۵۳

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون مجازات اخلالگران در صنایع
مصوب 2/ 2/ 1353

توضیحات

‌ماده ۱ – هر کس عمداً و به قصد سوء هر یک از واحد های عمده شرکت ملی ذوب آهن ایران و شرکت سهامی ماشین‌ سازی اراک و شرکت سهامی ‌ماشین ‌سازی تبریز و شرکت سهامی آلومینیوم ایران و شرکت سهامی معدن مس سرچشمه کرمان و شرکت ملی صنایع فولاد ایران و شرکت هواپیمایی‌ ملی ایران و شرکت صنایع هلیکوپتر ایران یا شرکت …