قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/ ۱۰ / ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات مصوب ۲۱/ ۷/ ۱۳۹۴ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/ 10 / 1392 با اصلاحات و الحاقات مصوب 21/ 7/ 1394
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

توضیحات

فصل اول- تعاریف ، مصادیق و تشکیلات
ماده ۱- اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ‌روند:
الف. قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین ، قاچاق محسوب و برای آن مجازات‌ تعیین شده باشد ، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن