قانون فروش خانه های سازمانی مصوب ۱/ ۷/ ۱۳۶۵ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون فروش خانه های سازمانی
مصوب 1/ 7/ 1365
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

ماده واحده – دولت موظف است خانه‌ های سازمانی در حال بهره ‌برداری یا نا تمام خود را در مرکز استان های برخوردار و شهرهای بزرگ که استفاده از ‌آن ها را ضروری نمی‌ داند و هم چنین خانه‌ های سازمانی فرسوده* که نگهداری از آن ها به صرفه و صلاح دولت …