قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب ۱۵/ ۱۲/ ۱۳۷۹ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب
مصوب 15/ 12/ 1379
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

‌ماده واحده – ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از هر گونه دستگاه فلزیاب و هم چنین ورود آن به کشور، منوط به اخذ مجوز از ‌سازمان میراث فرهنگی کشور می ‌باشد*.
* نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
– نظریه شماره ۹۶۳۵/ ۷ – ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۸۳:
با توجه به قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید …