قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲/ ۵/ ۱۳۵۶ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون روابط موجر و مستأجر

مصوب 2/ 5/ 1356

به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

فصل – اول کلیات*

* یک- این قانون فقط در مورد محل های کسب و پیشه ای که قبل از لازم الاجراء شدن قانون موجر و مستأجر ۱۳۷۶ به اجاره داده شده باشد قابل اجراء است. در سایر موارد حسب مورد به «لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل ها در فرودگاه های کشور» مصوب ۲۷/ ۶/ ۱۳۵۸ و «لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستأجر…