قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹/ ۸/ ۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام

1,000,000 ریال

قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران
مصوب 9/ 8/ 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام