قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری مصوب ۶/ ۷/ ۱۳۸۴

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری مصوب 6/ 7/ 1384

توضیحات

ماده ۱- منظور از « آزمون سراسری» در این قانون عبارت است از کلیه آزمون ‌هایی که جنبه ملی و همگانی دارد و توسط تحقیقات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می گردد از قبیل آزمون ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور.
ماده ۲- هیأت ‌های بدوی و هیأت …