قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۲۶/ ۶/ ۱۳۷۶

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون داوری تجاری بین المللی
مصوب 26/ 6/ 1376

توضیحات

* قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی هماهنگی کنترل های مرزی کالاها مصوب ۱۷/ ۹/ ۱۳۸۳ منتشر شده در روزنامه رسمی شماره ۱۸۰۲۸ مورخ ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۸۵
فصل اول – مقررات عمومی
‌ماده ۱ – تعاریف و قواعد تفسیر
‌تعریف اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است به قرار ذیل می ‌باشد:
‌الف – « داوری » عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی ‌الطرفین و یا ‌انتصابی.