قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱/۹/۲۵ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381/9/25 به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

ماده ۱ – کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده‌ اند از‌حمایت ‌های قانونی مذکور در این قانون بهره‌مند می ‌شوند.

ماده ۲ – هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه‌ جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به …