قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸/۷/۱۵ به همراه نظریات مشورت اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
مصوب 1388/7/15
به همراه نظریات مشورت اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

فصل اول- تعاریف

 ماده۱ـ تعاریف

۱ـ۱ـ مصرف کننده: هر شخص حقیقی و یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می کند.

۲ـ۱ـ عرضـه کنندگان کـالا و خدمات: به کلیه تولیـد کنندگان، وارد کـنندگان، توزیع کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه ای…