قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۱۰ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

1,000,000 ریال

قانون ثبت اسناد و املاک کشور
مصوب 26/ 12/ 1310
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور