قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت های هواپیمایی ایرانی مصوب ۱۳۹۱/۵/۱۱

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون تعیین حدود مسئولیت
شرکت های هواپیمایی ایرانی
مصوب 1391/5/11

توضیحات

ماده۱ـ مسئولیت شرکت های هواپیمایی ایرانی در مورد حمل و نقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای بین ‌المللی، فقط در حدود مسئولیت مقرر در پرواز های بین‌ المللی مذکور در قانون اجازه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مربوط به یکسان‌ سازی…