قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۲۲/ ۶/ ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی به همراه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع
مصوب 22/ 6/ 1367 با اصلاحات بعدی
به همراه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

توضیحات

‌ماده واحده – زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستا ها، سازمان ها و ‌مؤسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌ های …