قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/ ۱۲/ ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به همراه آرای هیأت عمومی د یوان عدالت اداری

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/ 12/ 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام
به همراه آرای هیأت عمومی د یوان عدالت اداری

توضیحات

* یک- ماده ۷۳ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ و ماده ۲۲ قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸:
ماده ۷۳: از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و‌ تعیین جریمه‌های آنها تنها به موجب احکام این قانون صورت خواهد پذیرفت. قوانین و‌ مقررات مغایر با این قانون از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می‌گردد.
ماده۲۲ـ از زمان لازم الاجراء شدن این قانون رسیدگی …