قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۲۳/ ۱۲/ ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 23/ 12/ 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

* یک – قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/ ۱۲/ ۱۳۶۷ مجمع تشخیص نظام:
در تاریخ ۱۹/ ۷/ ۱۳۷۴ توسط همان مجمع اصلاح و آیین نامه تعیین سازمان و تشکیلات تعزیرات حکومتی در تاریخ ۲۳/ ۷/ ۱۳۷۳ و آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی در تاریخ ۱/ ۸/ ۱۳۷۳ و آیین نامه اجرایی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات در تاریخ ۱/ ۸/ ۱۳۷۳ توسط نمایندگان ویژه رییس جمهور به عنوان تصمیم هیأت وزیران تصویب شده است و به موجب ماده ۷۳ قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۸۲ «… مصوبات مجمع مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو» شده است.
دو – آیین نامه اجرایی