قانون تصویب قانون واحده اسلامی در مورد تحریم اسراییل مصوب ۱۳۷۱/۶/۲۹

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون تصویب قانون واحده اسلامی
در مورد تحریم اسراییل
مصوب 1371/6/29

توضیحات

ماده واحده – جمهوری اسلامی ایران از بدو تأسیس تا کنون همواره و قاطعانه با هر گونه داد و ستد مستقیم و غیر مستقیم با رژیم غاصب اسراییل‌ مخالف بوده و این سیاست را به نحو جامع و شامل ادامه خواهد داد لذا با توجه به قطع نامه‌های…