قانون تشکیل هیأت های انضباطی و رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون تشکیل هیأت های انضباطی و رسیدگی
به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح
مصوب 1395/12/24

توضیحات

فصل اول – کلیات

ماده ۱ – اصطلاحات به ‌کار رفته در این قانون دارای معانی مشروح زیر است :

الف – نیروهای مسلح: مجموعه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،…