قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا و تأمین هزینه های کانون وکلای دادگستری مصوب ۳۱/ ۳/ ۱۳۵۰ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا و تأمین هزینه های کانون وکلای دادگستری
مصوب 31/ 3/ 1350
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

‌ماده ۱ و ۲ – به موجب قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۵۵ نسخ شده است.
‌ماده ۳ – وکلای دادگستری و کارگشایان مرکز و استان ها باید هرساله مبلغی به عنوان حق عضویت به کانون وکلای دادگستری حوزه خود بپردازند