قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/ ۴/ ۱۳۷۳* به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
مصوب 15/ 4/ 1373*
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

توضیحات

* نظریه شماره ۶۹۸۸/ ۷ مورخ ۲۹/ ۹/ ۱۳۷۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به مقررات قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قضات شاغل در دادگاه ها که از طرف شورای عالی قضایی یا رییس قوه قضاییه منصوب شده و قاضی مأذون هستند اعم از این که مجتهد باشند یا غیر مجتهد صلاحیت رسیدگی و اظهار نظر نسبت به موارد مطروحه در پرونده تحت رسیدگی خود را دارند.
ماده ۱ – به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاه ‌هایی با صلاحیت عام به شرح‌ مواد آتیه تشکیل می‌ شوند*.
* با نسخ صریح ماده ۱ نسبت به امور کیفری، به …