قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری* مصوب ۲۸/ ۶/ ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و ۱۵/ ۹/ ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری* مصوب 28/ 6/ 1364 مجلس شورای اسلامی و 15/ 9/ 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و
آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

توضیحات

نظریه شماره ۲۴۳۰/ ۷- ۳۰/ ۳/ ۱۳۸۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مجازات های مقرر در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ و جعل و استفاده از سند مجعول