قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری* مصوب ۲۸/ ۶/ ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و ۱۵/ ۹/ ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

1,000,000 ریال

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری* مصوب 28/ 6/ 1364 مجلس شورای اسلامی و 15/ 9/ 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و
آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور