قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۴/ ۵/ ۱۳۸۵ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
مصوب 24/ 5/ 1385
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

ماده ۱ – دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بند های زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد)‌ و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اقدام نمایند* :
الف – گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره(۸) ماده(۱۰۰) ‌اصلاحی قانون شهرداری درمورد املاک مشمول قانون مذکور.