قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی
مصوب 22/ 12/ 1374 با اصلاحات بعدی

توضیحات

‌ماده ۱ – ورود هر نوع شیر خشک و غذاهای کمکی شیر خوار، باید با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات کشور صورت گیرد و شیر خشک ‌فقط از طریق داروخانه ‌ها توزیع شود.
‌تبصره ۱ – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقررات مربوط به ورود انواع مجاز و مقدار مورد نیاز و جانشین شونده ‌های شیر مادر (‌شیر خشک و غذا های کمکی …