قانون الحاق موادی به قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲/ ۱۲/ ۱۳۸۸

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون الحاق موادی به قانون سامان دهی و
حمایت از تولید و عرضه مسکن
مصوب 2/ 12/ 1388

توضیحات

ماده۱ـ به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در محدوده روستاهای بالای بیست خانوار و شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (در روستاها) و وزارت مسکن و شهرسازی (در شهرها) حسب مورد موظفند برای روستاها و نیز شهرهای مذکور، نقشه کلی و هم چنین به نمایندگی از طرف اشخاصی که تصرفات مالکانه دارند….