قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۸/ ۱۱/ ۱۳۸۶

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 8/ 11/ 1386

توضیحات

* عنوان این قانون طبق ماده واحده مصوب ۱۱/ ۱۲/ ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی به «قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» اصلاح شده است.
فصل اول ـ تعاریف
ماده ۱ـ در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌کار برده می‌‌ شود
۱ـ بازار: به فضایی جغرافیایی یا مجازی اطلاق می‌‌ شود که در آن خریداران و فروشندگان، کالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله می‌‌کنند.