قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/ ۱۲/ ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۹/ ۷/ ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/ 12/ 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 19/ 7/ 1373
مجمع تشخیص مصلحت نظام

توضیحات

‌ماده واحده – با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت ‌گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و‌ ضوابط مربوط به آن کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارت، …