قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی* به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی* به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

بخش اول- کلیات

فصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن

ماده ۱- آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی گری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی،…