شیوه نامه اجرایی فصل دوم دستور العمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی مصوب ۳۰/ ۷/ ۱۳۸۴ «تنظیم حدود اختیار وکلا و کارشناسان در صلح و سازش» مصوب ۲۰/ ۷/ ۱۳۸۵ رییس قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

شیوه نامه اجرایی فصل دوم دستور العمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی مصوب 30/ 7/ 1384 «تنظیم حدود اختیار وکلا و کارشناسان در صلح و سازش»
مصوب 20/ 7/ 1385 رییس قوه قضاییه

توضیحات

بخش اول: تعاریف
ماده ۱ – منظور از «وکلا» و «کارشناسان» در این شیوه ‌نامه کلیه وکلا، مشاوران حقوقی و کارشناسان دارای پروانه «رسمی» و «معتبر» از کانون وکلای دادگستری، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه و کانون کارشناسان رسمی دادگستری می ‌باشد.
ماده ۲ – منظور از «مرکز» و «هیئت» در این شیوه‌ نامه به ترتیب «مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه» و «هیئت اجرایی موضوع ماده …