دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب ۱۳۹۵/۶/۱۷

۹۹۹,۰۰۰ ریال

دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب 1395/6/17

توضیحات

در اجرای سیاست های کلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری در زمینه حبس زدایی، «دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانها» به شرح مواد آتی است….