دستورالعمل حفاظت از اسناد، اطلاعات و ادله پرونده های قضایی مصوب ۲۱/ ۸/ ۱۳۸۵ رییس قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

دستورالعمل حفاظت از اسناد، اطلاعات و ادله پرونده های قضایی
مصوب 21/ 8/ 1385
رییس قوه قضاییه

توضیحات

مقدمه:
برابر اصل ۱۵۹قانون اساسی، دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات است و در عصر حاضر، رایج ترین شکل رسیدگی به تظلمات و شکایات در قالب اسناد، اعم از رسمی، عادی و دولتی و غیر دولتی صورت می‌گیرد. خصوصاً جایگاه و نقشی که اسناد در نزد مراجع قضایی دارند، امر نگهداری صحیح و حفاظت از آن ها، اهمیتی مضاعف پیدا می‌کند. بر این اساس بر مسؤولان، مدیران، قضات و کارمندان قوه قضائیه که به نحوی به اسناد و اطلاعات پرونده‌ های قضائی دسترسی دارند، لازم است تا در هر شرایطی در حفظ آن ها دقت و تلاش کنند. رعایت مقررات مذکور در هر یک از مراکز قوه قضائیه یا محاکم قضایی موجب صیانت از حقوق اصحاب دعوا اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد بود. هدف از تهیه این دستور العمل، ایجاد وحدت رویه به منظور حفاظت از اسناد، اطلاعات، ادله، جلوگیری …