بخش نامه در خصوص صیانت از محیط زیست، جنگل ها، مراتع و منابع آبی مصوب ۱۸/ ۱۲/ ۱۳۹۳ رییس قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

بخش نامه در خصوص صیانت از محیط زیست، جنگل ها، مراتع و منابع آبی
مصوب 18/ 12/ 1393 رییس قوه قضاییه

توضیحات

‌در پی بیانات مهم مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در اهمیت و ضرورت صیانت از محیط زیست، خصوصاً جنگل ها، مراتع، منابع آبی و جلوگیری از تعدی و تخریب منابع طبیعی و تغییرکاربری بی رویه اراضی کشاورزی و لزوم جدیت و هماهنگی کلیه …