بخشنامه شماره ۱۴۹۰/۸۴/۱ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۳ رئیس قوه قضاییه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

بخشنامه شماره 1490/84/1 مورخ 1384/11/3 رئیس قوه قضاییه

توضیحات

 با وجود بخش نامه های مکرر، مبنی بر عدم مکاتبه مستقیم با نمایندگی های دول خارجی در ایران، باز هم مشاهده می گردد که تعدادی از دادگاه ها، اوراق قضایی را به سفارتخانه ها می فرستند که این امر موجب…