آیین نامه چگونگی اداره اماکن عمومی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جهموری اسلامی ایران مصوب ۹/ ۷/ ۱۳۷۳ وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه چگونگی اداره اماکن عمومی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جهموری اسلامی ایران
مصوب 9/ 7/ 1373 وزرای عضو شورای عالی
مناطق آزاد تجاری- صنعتی

توضیحات

‌ماده ۱ – اداره اماکن عمومی منطقه ویژه انتظامی منطقه آزاد در اجرای وظایف محول، نظارت و اجرای مقررات مربوط به اماکن عمومی منطقه آزاد را بر اساس ‌این آیین‌ نامه بر عهده دارد.
‌ماده ۲ – اماکن و مؤسسات موضوع این آیین‌ نامه به شرح زیر است:
۱ – هتل ‌ها، ۲ – مسافرخانه‌ ها، ۳ – رستوران‌ ها، ۴ – پانسیون‌ ها، ۵ – سلف سرویس‌ ها، ۶ – قهوه‌خانه‌ ها، ۷ – اغذیه‌ فروشی ‌ها، ۸ – چلوکبابی ‌ها، …