آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۷

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی
مصوب 27/ 11/ 1387

توضیحات

ماده ۱ ـ فروش ترجیحی و اقساطی حداکثر پنج درصد (۵%) از سهام بنگاه‌ های مشمول واگذاری به پیشنهاد سازمان خصوصی ‌سازی و تصویب هیات واگذاری به مدیران، کارکنان و بازنشستگان همان بنگاه و هم چنین فروش اقساطی حداکثر پنج درصد (۵%) از سهام بنگاه‌ های مزبور به سایر مدیران با تجربه، متخصص و کارآمد براساس ضوابط این آیین‌ نامه مجاز است. …